Stacionárna strážna služba je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov na objekte, jeho obhliadavaním a kontrolou. V prípade potreby môže byť ochrana objektov posilnená aj strážnymi psami. V oblasti fyzických služieb poskytujeme tak preventívnu ochranu proti vzniku škôd, ako aj represívnu ochranu zameranú na elimináciu následkov už vzniknutej škodovej udalosti.

Kvalita výkonu strážnej služby sa udržuje:

  • vypracovaním smerníc výkonu strážnej služby na objekte
  • pravidelnou kontrolou vedúcim objektu
  • on line vyhodnocovaním obchôdzkového systému operačným strediskom
  • pravidelné stretnutia s objednávateľom na vyhodnocovanie činnosti strážnej služby

Poskytujeme nasledovné typy fyzickej ochrany:

  • ochrana objektov stacionárnou strážnou službou
  • ochrana objektov mobilnou strážnou službou
  • recepčné služby
  • bezpečnostný audit
  • usporiadateľské služby
  • zásahové jednotky
Načítať mapu