Kvalifikovaní odborníci zo spoločnosti C.B. SECURITY s.r.o Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu vo nižšie uvedených kategóriách pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

Elektronický zabezpečovací systémy slúžia na ochranu pred nepovolaným vniknutím do objektu. Narušenie objektu je signalizovane akusticky a opticky priamo na mieste. A taktiež môže byť odoslaná informácia o narušení majiteľovi objektu na mobil, alebo strážnej službe na pult centralizovanej ochrany (PCO)

Mechanické zábranné systémy (MZS)

Úlohou mechanických zábranných systémov je sťažiť alebo celkom znemožniť násilné vniknutie nepovolanej osoby do chráneného priestoru alebo objektu, prípadne zabrániť neoprávnenej manipulácií s chránenými predmetmi v chránenom objekte.

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri vzniku požiaru. Samotnú detekciu požiaru vykonávajú hlásiče rôzneho prevedenia.Včasným zásahom je možné znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd a ohrozenie ľudského zdravia alebo života.

Kamerové systémy (CCTV, IP kamery)

Kamerové systémy sú rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou v ochrany osôb, majetku a verejných priestorov. Sú určené na nepretržité monitorovanie priestorov, detekciu pohybu, prevenciu kriminality a zvyšovanie úrovne bezpečnosti objektov

Systémy kontroly a evidencie vstupov (SKV)

Dochádzkové elektronické systémy umožňujú kontrolu a evidenciu vstupu do strážených objektov a budov. Identifikácia prebieha pomocou zadania kódu na klávesnici, kontaktými či bezkontaktnými identifikačnými médiami alebo formou biometrickej identifikácie.

Načítať mapu