Spoločnosť C.B. SECURITY spol. s r.o.  je zameraná na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb v súlade so zákonom 473/2005 Z.z.. Centrála spoločnosti v Bratislave zabezpečuje poskytovanie bezpečnostných služieb na celom území Slovenskej republiky.

O kvalite poskytovaných služieb hovorí získaná Licencia na prevádzkovanie strážnej služby a členstvo v Slovenskej komore súkromnej bezpečnosti (SKSB).

C.B. SECURITY spol. s r.o. poskytuje nasledovné bezpečnostné služby:

  • fyzická ochrana objektov (strážna služba)
  • stredisko registrovania poplachov (SRP / PCO)
  • dodávka a montáž bezpečnostných technológii (technická služba)
  • ochrana pred únikom informácií - bezpečnostný audit (DLP)

Kvalita:

Základom nášho úspechu sú riešenia šité na mieru našich zákazníkov a skúsenosti našich bezpečnostných pracovníkov. Kladieme dôraz na vysokú úroveň poskytovaných služieb, ktorú dosahujeme najmä vďaka :

  • individuálnym prístupom ku každému klientovi
  • vyhodnotením stupňa rizika
  • výberom pracovníkov pre konkrétne úlohy
  • zvyšovaním praktickej, teoretickej a telesnej pripravenosti zamestnancov
Načítať mapu