Každý vie, že odpočúvanie je dnes celkom bežné. Svedčí o tom aj fakt, že pri každej 5. až 6. prehliadke dôjde k odhleniu odpočúvacích prvkov.

V súčasnosti môžu byť obchodné informácie cennejšie ako hmotný majetok. Mnoho ludí si to uvedomí, až keď dôjde k úniku citlivých informácií,. Treba si uvedomiť, že uniknutá informácia sa nedá nájsť a vrátiť ako ukradnutý tovar. Preto je dôležité konať preventívne a zamedziť týmto únikom.

V oblasti ochrany pred únikom informácií (DLP) poskytujeme diskrétne a komplexné služby: 

  • kontrola priestorov proti odposluchových prostriedkov
  • montáže šumových generátorov proti odposluchu z vonkajších priestorov
  • inštalácia zariadení upozorňujúcich na novoinštalovaný odposluchový prostriedok
  • inštalácia skrytých záznamových zariadení
  • predaj telefónov so šifrovanou komunikáciou
  • predaj špeciálnej techniky
  • inštalácia monitorovacích softvérov do počítačov

Dodáme DLP riešenie „šité“ priamo na uspokojenie potrieb vašej organizácie

V prípade záujmu o kontrolu Vašich priestorov nás prosím kontaktujte mimo týchto priestorov!

Načítať mapu